Vychovávateľ / vychovávateľka v školskom internáte

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľa/vychovávateľky s nástupom od 1.9.2018.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky:

  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom procese
  • schopnosť pracovať s počítačom (MS, Office, práca s internetom),
  • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacom procese

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom)
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plat:

V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.v rozpätí od 556,50 € do 944 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu spse@spseke.sk alebo poštou na adresu:

SPŠ elektrotechnická
Komenského 44 
040 01 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí  je 8.6.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.05.2018 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001