Vychovávateľ / vychovávateľka v školskom internáte

SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľa/vychovávateľky s nástupom od 1.9.2018.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom procese
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS, Office, práca s internetom),
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacom procese)

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom)
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Poznámka:

 • Znalosť maďarského jazyka vítaná/nie je podmienkou.
 • Miesto výkonu práce: Školský internát, Jedlíkova 11, 040 11 Košice.

Plat:
V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.v rozpätí od 556,50 € do 944 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu skola@ipari.sk alebo poštou na adresu:

SOŠ Jozefa Szakkayho
Grešákova 1
040 01 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí  je 15.6.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Eva Matejová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001