Vychovávateľ / vychovávateľka

Hotelová akadémia so sídlom v Spišskej Novej Vsi zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – vychovávateľ / vychovávateľka, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: vychovávateľ / vychovávateľka                
                                                                 
Pracovný čas: 36/25 týždenne

Dátum predpokladaného nástupu: 05.09.2016

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa v št. odbore vychovávateľstvo alebo pedagogické - vychovávateľstvo

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • doklady o nadobudnutí vzdelania,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona    č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
Tel. kontakt: 053/44 64 215
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 04.09.2016

Autor/zdroj: sekretariát Hotelovej akadémie
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2016 14:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001