Vychovávateľ/ka

V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Školský internát Považská 7 Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vychovávateľka, s nástupom od 1.09.2014 (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky).

Kategória: vychovávateľka

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • osobnostné a morálne predpoklady,
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená najneskôr dňa 14.8.2014 do 13.00 hod. na sekretariát školského internátu alebo e-mailom na adresu dmkosice@internetkosice.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001