Vychovávateľ/ka

Školský internát, Jedlíkova 11, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa s nástupom od 25.8.2014.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa:

SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakköépiskola, Grešákova 1, Košice

Požadované doklady:

  • životopis
  • diplom  - kópia
  • vysvedčenie (o maturitnej skúške, o štátnej skúške, o pedagogickej spôsobilosti) - kópia
  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľ, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (pedagogická fakulta), alebo
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (pedagogická fakulta), alebo
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odborná spôsobilosť (DPŠ)

Svoje žiadosti posielajte mailom na adresu puzdere(at)ipari.sk alebo poštou: Školský internát, Jedlíkova 11, 040 11 Košice do 15. augusta 2014.

Nástup do zamestnania 25. augusta 2014.

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001