Vychovávateľ/ka školského klubu

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho č. 6, 041 74 Košice oznamuje, že od 1.9.2018 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka školského klubu detí pre 1-4 ročník ZŠ.

Kvalifikačné predpoklady: požadovaný stupeň vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Úväzok: 100%

Brutto mzda: podľa platných platových tabuliek zákona č. 553/2003 v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť, kreativitu, profesionalitu
 • schopnosť pracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci
 • flexibilita
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie maďarského jazyka

Požadované doklady:

 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pri práci s deťmi
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č.18/2018 v znení neskorších predpisov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: skola@maraigimi.sk , bredova@maraigimi.sk  alebo poštou na adresu:

Mgr. Eva CSURKÓ
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s v.j.m.
Kuzmányho č.06
041 74 Košice 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je do 27.8.2018 do 12:00 hod.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí splnia nami stanovené kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Tatiana Chovanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001