Vychovávateľ/ka

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice oznamuje, že máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu – vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 01.09.2017.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax v školskom internáte
  • DPŠ výhodou

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a ostatnými požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 16.08.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2017 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001