Vychovávateľ

Školský internát, Považská 7 , 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľky na dobu určitú / zastupovanie počas rodičovskej dovolenky / s nástupom od 1.9.2016.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady:
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

  • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom a výchovnom procese,
  • schopnosť pracovať s počítačom (MS Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
  • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacom procese),
  • flexibilita

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom),
  • žiadosť,
  • profesijný štruktúrovaný životopis, - písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 4.08.2016.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2016 11:29
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001