Vychovávateľ

Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľa/vychovávateľky s nástupom od 1.9.2016.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom procese,
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS, Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacom procese
 • flexibilita

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom)
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk alebo poštou na adresu:

Školský internát
Medická 2
040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 1.7.2016.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Melánia Konečná, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2016 14:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001