Vrátnik - údržbár

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik – pomocný údržbár s nástupom od 1.8.2019 na polovičný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • nevyžaduje sa, manuálne zručnosti

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • komunikatívnosť,
  • zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:

  • 624 € plný úväzok  (polovičný úväzok  50% t. j.  312 €)  v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  poštou na adresu Gymnázium, Šrobárova 1, Košice alebo e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 4.7.2019

Telefonický kontakt: 055/ 622 19 51.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2019 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001