Vodič a údržbár

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.05.2018 na pozíciu „vodič a údržbár“.

Náplň práce

 • riadenie osobného motorové vozidlo (prepravu osôb a tovaru),
 • vedenie dokumentácie súvisiacej s výkonom činnosti (kniha jázd),
 • udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla v reprezentatívnom stave,
 • zabezpečenie hospodárnosti prevádzky zvereného motorového vozidla (čerpanie pohonných hmôt, kontrola technického stavu vozidla, vymieňanie prasknutých pneumatík za rezervné, ...),
 • preventívna údržba, montáž a oprava elektrických zariadení v budovách školy,
 • nahlasovanie porúch,
 • odpisy meračov energií,
 • kontrola elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov,
 • výkon drobnej údržby súvisiacej s prevádzkovaním zverených objektov (zámočnícke, inštalatérske práce, maliarske práce, sanita a pod.),
 • súčinnosť so subdodávateľskými spoločnosťami pri výkone ich činností (montáže, opravy, rekonštrukcie, revízie zariadení a pod.),

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania, minimálne s výučným listom,
 • odborná spôsobilosť podľa §21 vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. – elektrotechnik,
 • vodičské oprávnenie skupiny B, skúsenosti s vedením cestného motorového vozidla aj s prívesným vozíkom,
 • bezúhonnosť.

Iné kritériá a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, prenášanie bremien, ...),
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ponúkame

 • nástupný plat vo výške 507,50 €,

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu ekonom@suvke.sk alebo poštou na adresu:

Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15
040 01 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 20.04.2018.

Predpokladaný termín pohovorov s vybranými uchádzačmi je 25.04.2018.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Andrea Štecová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.04.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001