Vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu vedúci referátu zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializovaných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A,
  1. zdravotnícky manažment a financovanie
  2. sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
  3. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
 • min. 5 rokov odbornej praxe,
 • manažérske schopnosti,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikačné zručnosti,
 • ovládanie práce s počítačom,

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 13.5.2016 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.05.2016 09:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001