Vedúci referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: vedúci referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania,
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
 • prax v samospráve výhodou,
 • prax v oblasti písania a implementácie projektov,
 • skúsenosti s riadením kolektívu minimálne 1 rok,
 • ovládanie práce c PC – MS Office, PowerPoint – pokročilý, Microsoft Outlook, Internet – pokročilý, vodičský preukaz skupiny B.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť pracovať samostatne,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • skúsenosti v oblasti administratívy,
 • zodpovedný a spoľahlivý prístup.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od 1 200,- €

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 18.03.2020 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.03.2020 11:00
Upravené: 04.06.2020 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról