Vedúci referátu finančnej kontroly

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: vedúci referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomické zameranie,
 • minimálne trojročná prax v oblasti kontroly projektov financovaných z fondov EU,
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka –  úroveň B2,
 • znalosť Systému riadenia EŠIF,
 • znalosť zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť zákonníka práce,
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • znalosť zákona o účtovníctve
 • projektový a finančný manažment,
 • prehľad v mzdovej agende,
 • vyžaduje sa znalosť územia KSK a BAZ župy (oprávnené územie na ktorom prebieha implementácia malých projektov FMP – základné znalosti ekonomické, kultúrne, sociálne, oblasť verejnej správy),
 • znalosť práce s PC – užívateľ,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť riadiť a  motivovať ľudí,
 • schopnosť delegovať a rozdeľovať úlohy,
 • zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Výška mzdy: od 1100€

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera(at)vucke.sk do 26.6.2019 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Ing. Miroslava Beňová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2019 11:40
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001