Vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomického alebo technického zamerania,
 • min. 3 roky praxe v oblasti regionálnej samosprávy,
 • min. 3 roky praxe s riadením pracovného tímu,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • manažérske schopnosti,
 • znalosť práce s PC,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: Miroslava.Benova@vucke.sk do 6.2.2017 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.01.2017 10:30
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001