Vedúca ekonomicko-personálneho úseku

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vedúca ekonomicko-personálneho úseku s nástupom od 1. januára 2017.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického smeru
  • prax v oblasti ekonomiky min. 3 roky
  • prax s realizáciou projektov v oblasti školstva
  • ovládanie práce s PC – Microsoft Office
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 21. 10. 2016 mailom na adresu: csurko@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vjm, Kuzmányho 6, 041 74 Košice.

Autor/zdroj: Mgr. Eva Csurkó, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2016 14:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001