Upratovačka

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, informuje o voľnom pracovnom mieste – upratovačka s nástupom od 01.08.2019.

Úväzok: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Základné, stredoškolské vzdelanie
  • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v sume  624.- EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/18 z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť
  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • flexibilita
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť e-mailom na adresu: skola@szsmi.eu.sk, poštou alebo osobne na adresu:

Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27
071 01  Michalovce

Kontaktná osoba

Iveta Ondo-Eštoková, ekonómka
Telef. kontakt: 056/6441596

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 15. 07. 2019.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.04.2019 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001