Upratovačka

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste – upratovačka s nástupom od 1. februára 2019.

Úväzok: 100%

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • Základné, stredoškolské vzdelanie
  • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - v sume 520 - 624.- EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/18 z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritériá a požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť
  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • flexibilita
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť e-mailom na adresu: skola@gymrv.sk, poštou alebo osobne na adresu:

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1
048 01 Rožňava

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 25. 01. 2019
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov

Autor/zdroj: Mgr.Jozef Matis, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.01.2019 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001