Upratovačka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 1. apríla 2018, na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: nevyžadujú sa

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 26.03.2018 mailom na adresu: skola@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Jana Brédová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.03.2018 12:28
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001