Upratovačka

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste upratovačky s nástupom od 1.2.2018.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 1.2.2018: upratovačka
Úväzok: plný pracovný úväzok
Pozícia:  upratovačka
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 1.2.2018
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055 /6221951
Kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 31.1.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.01.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001