Upratovačka

SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste – upratovačka s možným nástupom ihneď.

Voľné pracovné miesto: upratovačka

Úväzok: plný pracovný úväzok  na dobu určitú počas dlhodobej PNS našej zamestnankyne

Doba nástupu:  ihneď

Pozícia: upratovačka

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce

Kontakt: sostmi@sostmi.sk, 056 / 6441459

Kvalifikačné predpoklady: ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie.

Platové podmienky:

580 € v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať adresu školy alebo e-mailom na  adresu sostmi@sostmi.sk  najneskôr do 2.10.2020.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 24.09.2020 08:00
Upravené: 24.09.2020 08:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról