Upratovačka

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „upratovačka“ s možným nástupom ihneď.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

  • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 1, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 520,00 € do 624,00 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2019 15:00
Upravené: 11.11.2019 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról