Upratovačka

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka /zastupovanie počas dlhodobej PN/ s nástupom od 9. septembra 2019, na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: nevyžaduje sa

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/

Platové podmienky: 624,00 € - podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • flexibilita
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 06. 09. 2019 mailom na adresu: sekretariat@simedke.sk  alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2 040 11 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Školský internát, Medická 2 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2019 13:00
Upravené: 02.09.2019 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie