Umelecký historik

Zemplínske múzeum v Michalovciach oznamuje že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Umelecký historik

Pracovná pozícia : Umelecký historik

Typ pracovného pomeru:  plný úväzok, pracovný pomer  zatiaľ na dobu určitú 1 rok

Náplň práce:

 • odborná práca zo zbierkami – tvorba zbierky umeleckej histórie, výskum, odborné spracúvanie a sprístupňovanie múzejnej zbierky umeleckej histórie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie  aspoň II. stupňa v odbore dejiny umenia a kultúry
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Znalosť práce s výpočtovou technikou
 • Aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • Prax aspoň 2 roky v múzeu, či inej kultúrnej alebo vedeckej inštitúcii
 • Nevyhnutná znalosť zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty...

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

 • Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • Motivačný list
 • Doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v platnom znení

Iné požiadavky, ktoré sú výhodou:

 • Publikačná činnosť
 • Komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť
 • Znalosť ďalšieho cudzieho jazyka
 • Skúsenosti s programom ESEZ 4G

Základná zložka mzdy/brutto/a ďalšie odmeny:

Plat bude určený v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 765,50,- EUR (brutto)

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do: 31.10.2020

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Kostolné námestie 1

071 01 Michalovce

Kontakt: martina.kuriplachova@zemplinskemuzeum.sk, tel. 0911 293 358

Predpokladaný termín výberového konania: 16.11 – 20.11.2020

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie pozostávajúceho z dvoch častí. Písomná časť – test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 20 otázok (zákon o múzeách a galériách, všeobecné  odborné znalosti). Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť pozostáva z prezentácie uchádzača.  O úspešnom uchádzačovi rozhodne 3 členná komisia na základe dosiahnutých výsledkov  a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu je 1.12.2020.

Autor/zdroj: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.10.2020 08:00
Upravené: 20.10.2020 08:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról