Údržbár, vodič

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – údržbár, vodič s nástupom 1.9.2021 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,D
 • bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, práca s bremenami),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 637,00,- € brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu riaditel@sospsvke.edu.sk do 28.06.2021 alebo poštou na adresu

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23,
040 01 Košice

Tel. kontakt: 0556855389 Mgr. Blažena Číkošová

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2021 16:25
Upravené: 07.06.2021 16:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról