Údržbár-školník

Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – MáraiSándorMagyarTanításiNyelvúGimnáziumésAlapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: údržbár-školník s nástupom od 16. júla 2018, na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: stredné vzdelanie

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace-len vybraný uchádzač/

Hrubá mzda: 446,50 €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 10.07.2018 mailom na adresu: skola@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Gymnázium a ZŠ S.Máraiho s v.j.m.
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001