Údržbár - elektrikár

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu údržbár - elektrikár na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, resp. maturitné vysvedčenie,
  • životopis,
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Plat:

  • V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 507,50 € do 548,50 €.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk

Telefónny kontakt: 0557260100  Mgr. Čupková Lucia, personalistka

Autor/zdroj: Mgr. Čupková Lucia, personalistka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2018 08:58
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001