Údržbár - elektrikár

Riaditeľ Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu údržbár - elektrikár na 100% pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady:

min. stredné odborné vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • Prax a vzdelanie v oblasti elektrotechniky
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Požadované doklady:

  • výučný list, resp. maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 750,- €.

Kontakt:

  • kontaktná osoba: Mgr. Lucia Čupková
  • e-mail: cupkova@sossaca.sk
  • telefón: 055/7260226

Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15  Košice
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.05.2024

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 29.04.2024 11:36
Upravené: 29.04.2024 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001