Údržbár

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – údržbár s nástupom 1.2.2019 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom
 • vodičské oprávnenie skupiny B,D
 • bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, práca s bremenami)
 • ovládanie štátneho jazyka
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie)
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 637,-€ brutto

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: riaditel(at)sospsvke.edu.sk alebo poštou na adresu:

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
040 01 Košice
Tel. kontakt: 0556855389 Mgr. Blažena Číkošová

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr.. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2018 10:59
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine