Údržbár

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu údržbára s nástupom od 1.8.2018 na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, práca s bremenami),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
 • žiadosť,
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky
v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 480,00,- € brutto

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát Považská 7 040 11 Košice
Tel. kontakt: 0556435205 Ing. Kačmárová Agáta,
Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 30.06.2018.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2018 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001