Účiteľka strednej školy

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľka strednej školy

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava

Aprobácia

  • Výživa
  • Výživa a zdravie
  • Potraviny a výživa
  • Asistent výživy

Termín nástupu: 1.9.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2021

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: Word, Excel, Power Point

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (min. vysokoškolské vzdelanie II,stupňa ) a  podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (ukončené štúdium v požadovanom študijnom odbore).

Ďalšie požiadavky

  • Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).
  • Min.2 roky odborná  prax
  • Spôsobilosť na výkon zdravotníckeho pracovníka

Kontaktné informácie

Adresa školy:

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č. 1
04801 Rožňava
www.szsrv.edu.sk
0587322339

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Lipták, 058//7322339

Autor/zdroj: Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.06.2021 10:00
Upravené: 10.06.2021 15:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról