Učitelia strednej školy na konzervatóriu

V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice
Kontakt: kon-ke@stonline.sk, Tel.: 055 62 220 92
Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01.09. 2014 do 30. 6. 2015  na znížený úväzok

Pozícia:

  • Učiteľ komornej hry
  • Učiteľ hlavného odboru – hra na kontrabase

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 15 .7.2014 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: MgA.Bartolomej Buráš, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001