Učitelia, korepetítor

Učiteľ hlavného odboru štúdia hra na husliach, učiteľ pedagogiky a psychológie, učiteľ informatiky, korepetítor - Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Konzervatórium, Timonova 2, Košice, v zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2013 na znížený úväzok na pracovnú pozíciu:

 • učiteľ hlavného odboru štúdia hra na husliach
 • korepetítor
 • učiteľ pedagogiky a psychológie
 • učiteľ informatiky

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním dokladov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne na riaditeľstvo školy do 15.7.2013.

Kontakt:

 • Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice
 • e-mail: kon-ke@stonline.sk
 • tel.: 055/ 62 220 92

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2013 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001