Učitelia na konzervatóriu

Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice informuje o voľných pracovných miestach piatich učiteľov od 1. septembra 2014.

Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice oznamuje, že od 1. septembra 2014 má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu:

 • učiteľ hlavného odboru štúdia Spev
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Tanec
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na bicích nástrojoch
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na akordeóne
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hudobno-dramatické umenie

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: Mgr. Róbert Galovics, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001