Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou ruský jazyk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou ruský jazyk (zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti)

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6,  Sobrance oznamuje, že  od  13. februára 2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou:

RUSKÝ JAZYK (zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti)

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  1. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  2. životopis
  3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  4. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: Mgr. Alfonz Žoffčák, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001