Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou francúzsky jazyk

Gymnázium Alejová 1 Košice oznamuje voľné pracovné miesto na dobu určitú od 08. 01. 2013 do 30. 06. 2013 na pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou francúzsky jazyk.

Názov zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, Košice
Adresa: Alejová 1, 041 49 Košice
Kontakt: 055 729 66 86, 055 729 66 85
e-mail: gymnazium.alejova@galeje.sk

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • vyššie uvedené doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 17. 12. 2012

PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001