Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov:

 1. biológia – chémia,
 2. nemecký jazyk – ruský jazyk,
 3. geografia – dejepis

s nástupom od 1. 9. 2016.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa 17. 6. 2016 do 15.00 hod. poštou alebo osobne.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2016 08:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001