Učiteľ/učiteľka francúzskeho jazyka

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste od 1. 9. 2017 na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: francúzsky jazyk. Úväzok 7 hodín týždenne.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr dňa 21. 8. 2017 do 12.00 hod. poštou alebo osobne.

Adresa:
Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8
040 22  Košice
telefón: 055/6717843
e-mail: sekretariat@konja.eu

 

Autor/zdroj: Mgr. Róbert Galovics, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2017 10:30
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001