Učiteľ/učiteľka anglického a nemeckého jazyka

Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ učiteľky anglického a nemeckého jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2018.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický a nemecký jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: js@jssnv.sk,  0905 727 558

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • osobnostné a morálne predpoklady
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax  na základnej, strednej alebo jazykovej škole min. 3 roky výhodou     
  • okolností umožňujúce pracovať popoludní

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom alebo doručiť osobne  do 15.06.2018 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Mgr. Justína Kurillová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.03.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001