Učiteľ/učiteľka anglického jazyka

Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste s nástupom ihneď na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 12.9.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.09.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001