Učiteľ telesnej výchovy a občianskej náuky

Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 1. 9. 2017 disponuje voľným pracovným miestom na čiastočný úväzok 50%, na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova, občianska náuka.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady: 

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
  • II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Životopis
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania  24. 7. 2017.

Kontakt:

Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou
e-mail: skola@gymmoldava.edu.sk
telefón: 056/460 21 38

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2017 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001