Učiteľ telesnej výchovy a anglického jazyka

Obchodná akadémia, Polárna1, Košice - voľné pracovné miesta na dobu určitú: učiteľ telesnej výchovy a učiteľ anglického jazyka.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

  • Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01.10.2013 do 30.06.2014

Pozícia: učiteľ telesnej výchovy

Názov a adresa zamestnávateľa: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Kontakt: skola@polarka.sk

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore –Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia:telesná výchova, resp. v kombinácii.

  • Voľné pracovné miesto na dobu: určitú – ihneď do 30.06.2014

Pozícia: učiteľ anglického jazyka

Názov a adresa zamestnávateľa: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Kontakt: skola@polarka.sk

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore –Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia:anglický jazyk, resp. v kombinácii.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo e-mailom do 23.09.2013 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2013 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001