Učiteľ strojárskych predmetov

Stredná odborná škola, Prakovce 282 informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka strojárskych predmetov.

Pozícia: Učiteľ strojárskych predmetov
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: 055 62 Prakovce 282
Kontakt: 053/4874 108, sosprako@gmail.com
Kategória: učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: v prípade, že nebude dostatok žiadateľov s plným vzdelaním budú miesta obsadzované žiadateľmi bez úplného vzdelania.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 30.6.2014.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001