Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ slovenského jazyka a literatúry, na dobu určitú - zastupovanie počas materskej dovolenky, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto na plný úväzok: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, vhodná kombinácia ruština alebo telesná výchova na plný úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: 01.04.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:               

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
Tel.kontakt:055/6855389,0911923249
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.03.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001