Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyka a literatúra. Nástup možný ihneď.

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/
  • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/ 
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: soup-pribenik@mail.t-com.sk do 30.11.2017.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2017 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001