Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 24.08.2015 disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola- Szakközépiskola,
Adresa: Hlavná 54, 045 01  Moldava nad Bodvou
Kontakt: 055/4602139, 055/4602435
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti (nie starší ako 5 dní pred podávaním žiadosti)

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nie sú kladené

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou resp. elektronicky na adresu spopsmoldava@mail.t-comi.sk, prípadne doručiť osobne do 10. júla 2015 do 12.00 hod.

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001