Učiteľ slovenčiny a nemčiny

Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk s termínom nástupu: 02.02.2016.

Bližšie informácie:

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakt:

  • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
  • telefón: 055 6323475
  • Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať do 01.02. 2016.

Autor/zdroj: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2016 15:27
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001