Učiteľ ruského jazyka

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016
Pozícia: učiteľ ruského jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Kontakt: sosprako@gmail.com
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
  • učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia – ruský

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite obratom mailom, poštou alebo osobne najneskôr do 17.08.2015 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2015 12:31
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001