Učiteľ prírodovedných predmetov

Gymnázium, SNP 1, Gelnica oznamuje, že od 1. marca 2015 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ prírodovedných predmetov CHE-BIO (alebo učiteľ CHE v kombinácii s iným predmetom).

Voľná pracovná pozícia je na dobu určitú (zástup počas materskej dovolenky), pričom úväzok v predmete CHE predstavuje cca 60 % celkového úväzku pedagogického zamestnanca.

Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu gym@gymgl.sk alebo poštou na adresu Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica v čo najkratšom čase, najneskôr do 13. februára 2015.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť; zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka;

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • cieľavedomosť, samostatnosť, práca v tíme,
 • ochota ďalej sa vzdelávať a spolupracovať pri realizácii projektu Premena tradičnej školy na modernú,
 • základné IKT zručnosti (MS Windows, MS Office, internet/email).

Vítané predpoklady (nie sú podmienkou):

 • absolvované školenia / skúsenosti pri uplatňovaní didaktickej techniky a počítačových technológií na vyučovaní,
 • prax v odbore (najlepšie zo strednej školy),
 • referencie z vysokej školy alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001