Učiteľ odboru kuchár pre odborné a všeobecnovzdelávacie predmety

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice pracovisko Viničky zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesta na kratší pracovný čas:

 • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor  slovenský jazyk – dejepis, občianska náuka, úväzok: 5,5 hodín týždenne
 • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov odbor matematika, informatika, úväzok: 2 hodiny týždenne
 • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov odbor anglický jazyk, úväzok: 3 hodiny týždenne
 • učiteľ odborných predmetov: ekonomika, marketing,   úväzok: 2 hodiny týždenne
 • učiteľ odborných predmetov: pre odbor kuchár   úväzok: 4 hodiny týždenne

Dátum predpokladaného nástupu: 05.09.2016
Kategória a podkategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
 • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • znalosť maďarského jazyka

Kontakt:
Tel. kontakt: 055/6855389, 056/6373470
E-mail: soupbarca@stonline.sk

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 17.08.2016.

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2016 10:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001